Direct naar de inhoud

Twijfel als keuze – drs. Marthe Kerkwijk: Twijfel aan het strafrecht

Evenement informatie

Datum en Tijd:

Locatie:

Theater de Bres, Leeuwarden

Adres:

Schoolstraat 4

Contact

Twijfel als keuze – leren laveren tussen fundamentalisme en relativisme. Twijfel aan het strafrecht.

Waarom straffen we? Is straf te rechtvaardigen? Dr. Clara Wichmann (1885-1922) kennen we vooral als een belangrijke voorvechtster van het vrouwenkiesrecht in Nederland, maar de filosofische vraag of straf rechtvaardig is hield de rechtsfilosoof en jurist misschien wel het meest bezig.

Ze promoveerde op de geschiedenis van het strafbegrip en richtte een actiegroep op die streefde naar de opheffing van het strafbeginsel. Ze schreef essays om haar standpunt dat straf per definitie onrechtvaardig is te onderbouwen en gaf tot haar dood lezingen over dit onderwerp. Het idee dat misdaad straf verdient is volgens haar diep geworteld in onze aard, wat het moeilijk maakt om eraan te twijfelen. Toch pleit ze ervoor om precies dat te doen.

Wichmann schreef honderd jaar geleden. Vandaag de dag is ons strafklimaat flink verhard. Tijd om Wichmanns twijfel aan ons recht tot straffen weer in herinnering te brengen. Haar uitdagende betoog houdt ons een spiegel voor.

Inleider: drs. Marthe Kerkwijk

Marthe Kerkwijk is filosoof en programma-manager bij de Internationale School voor Wijsbegeerte, waar Clara Wichmann honderd jaar eerder dezelfde functie vervulde. Net als Wichmann is zij gespecialiseerd in sociale filosofie. Ze verzorgde een inleiding bij en hertaling van essays van Wichmann in het boek Het recht tot straffen hebben we niet. Essays over misdaad en vergelding (ISVW Uitgevers, 2023).

Betalen